გამოთვალე

🏆 სწორი პასუხები:

0

5

·

5

+

10

=

emoji

ჩაწერე პასუხი და შეამოწმე ღილაკით